• Rejestracja odbywa się wyłącznie online. Każda zainteresowana firma wypełnia w języku angielskim Profil firmy, podając dane uczestnika/uczestników, rodzaj poszukiwanych komponentów, części i usług lub/i oferowanych produktów i usługi.
 • Każdy Profil jest sprawdzany a następnie zatwierdzany (lub nie) przez administratora serwisu*. O przyjęciu zgłoszenia firma zostanie poinformowana drogą mailową.
 • Pełne dane zawarte w profilach firm są dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych uczestników.
 • Dla wybrania najbardziej odpowiednich firm do rozmów B2B należy skorzystać z opcji wyszukiwania.
 • Po wejściu na interesujący profil potencjalnego rozmówcy, uczestnik może wysłać zaproszenie poprzez naciśnięcie przycisku „Invite”.
 • Uczestnik drogą mailową otrzyma wszystkie skierowane do niego zaproszenie do rozmów B2B. Istnieje możliwość zarówno potwierdzenia jak i odrzucenia danego zaproszenie (przycisk „Accept” lub „Reject”). Rezerwacje/potwierdzenia spotkań odbywają się zgodnie z zasadą pierwszeństwa.
 • Każda nowozarejestrowana firma oznaczona jest jako "NEW" na liście uczestników, przez 7 dni od daty rejestracji.
 • Każda tura rozmów trwa 20 min.
 • Maksymalna liczba potwierdzonych spotkań to 20 tur w ciągu dwóch dni ale ostateczna liczba jest uzależniona jest od wielu czynników, w tym m.in. od aktywności firmy wysyłającej swoje zaproszenia.
 • W przypadku mniejszej liczby spotkań organizator nie gwarantuje, że wszystkie odbędą się one w jednym dniu lub pod rząd, w kolejnych turach.
 • Dane zawarte w Profilu firmy mogą być aktualizowane w dowolnym momencie.
 • Po zamknięciu listy spotkań B2B każdy uczestnik może wygenerować plik pdf z harmonogramem ustalonych rozmów (zawiera: godzinę spotkania, numer stołu i nazwę firmy-rozmówcy).

*organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń

Harmonogram

2 stycznia uruchomienie platformy Automotive CEE Day 2019
do 22 marca rejestracja online firm i umawianie spotkań pomiędzy uczestnikami
22 marca zakończenie umawiania spotkań
25 marca przekazanie indywidualnych harmonogramów spotkań uczestnikom Automotive CEE Day 2019
28-29 marca Automotive CEE Day 2019


Dlaczego warto wziąć udział?

Automotive CEE Day daje możliwość:

 • zaprezentowania swoich możliwości produkcyjnych, kooperacyjnych i usługowych
 • spotkania nowych europejskich partnerów
 • spotkania w jednym dniu nawet kilkunastu potencjalnych klientów lub dostawców - znacząca oszczędność czasu i pieniędzy
 • zapoznania się z ofertą inwestycyjną (dla firm, które rozważają uruchomienie produkcji w Polsce)
 • skorzystania z dostępnych stoisk wystawienniczych (dodatkowa prezentacja oferty kooperacyjnej)
 • nieformalnych rozmów podczas wieczornego bankietu na zakończenie spotkania